Aktuality

Datum: 1.5.2021 čas 11:27:57
Informace k provozu školy od 3. května 2021
V návaznosti na ujednání vlády ohledně provozu škol a školských zařízení se umožňuje osobní přítomnosti žáků II. stupně ve škole. Žáci II. stupně tedy také nastupují na rotační způsob výuky.

Od 3. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat tyto třídy: 1.BD; 2.ABC; 4.A; 5.BC, 6.ABC, 8.AB
Od 10. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy: 1.AC; 3.ABC; 4.BC; 5.A, 7.ABC, 9.AB
Od 3. 5. se celá škola vrací k původním rozvrhům – prosím dbejte instrukcí učitelů.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (s negativním výsledkem). Škole jsou průběžně distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se budou testovat žáci II. stupně 2krát týdně - v pondělí a ve čtvrtek, žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1krát týdně - v pondělí. Organizace testování je zajišťována zaměstnanci školy v budovách I. a II. stupně. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování probíhá jako samotestování žáků pod dohledem zaměstnance školy - vychovatele, učitele, asistenta pedagoga.
Instruktážní videa k samotestování žáků můžete zhlédnout zde - EDU.CZ VIDEO Testování ve škole
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci.
K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Po celou dobu pobytu ve škole platí nutnost ochrany dýchacích cest (úst a nosu) - žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor.

Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST -
PREZENČNÍ VÝUKA
• Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
• Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě
DISTANČNÍ VÝUKA
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 09:30 – 11:00 hod (odnosem v MENU boxech, cena 6,- Kč - z hygienických důvodů) – výdejem z rampy.
• 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Obědy pro žáky s distanční výukou je nutné objednat přes web: mujscolarest.cz nebo osobně na pokladně
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:
731 438 261 Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny, 731 438 392 Erika Zumrová - účetní
Datum: 26.4.2021 čas 11:16:07
Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v školním roce 2021/2022
Děti uvedené pod níže uvedenými registračními čísly se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk od 1. 9. 2021:

01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 79 81 83 85 88 89 90 92 93 94 95 96 98 100 103 104 105 106
Datum: 22.4.2021 čas 13:53:35
Informace o losování žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Do maximálního počtu možných přijímaných dětí 84, který byl stanoven Podmínkami pro přijetí do ZŠ (k nahlédnutí v sekretariátu školy), byly zařazeny žádosti spádových dětí (54) dle bodu 1 v Podmínkách a nespádových dětí se sourozenci (16) dle bodu 2.
Do losovací nádoby bylo vloženo ostatních 21 registračních čísel žádostí dle bodu 3.
Losovalo se všech 21 čísel, přijato bude prvních 14, zbývající jsou náhradníci ve vylosovaném pořadí.

Losování se ujala Radka Bláhová, kontrolu čísel provedla Romana Nováková, vylosovaná čísla zapisovala Jana Králová.

Losovalo se všech 21 čísel, přijato bude prvních 14 vylosovaných, zbývající jsou náhradníci ve vylosovaném pořadí.

Registrační čísla všech 84 přijatých budou zveřejněna na webu školy a na hlavním vchodě do areálu školy nejdéle 24. 4. 2021.
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz